• S A M Þ Y K K T I R

  með breytingum frá aðalfundi 08.11.2018

  1. gr.

  Félagið heitir Samtök grænkera á Íslandi, sem á ensku legst út sem:
  The Icelandic Vegan Society.

  2. gr.

  Heimili og varnarþing félagsins er á höfuðborgarsvæðinu.

  3. gr.

  Tilgangur samtakanna er að standa vörð um velferð og réttindi dýra sem og hagsmuni grænkera.

  4. gr.

  Tilgangi sínum hyggst félagið ná með eftirfarandi hætti:

   

  • Standa fyrir virkri fræðslu og upplýsingagjöf.

  • Standa fyrir fjölbreyttum viðburðum fyrir fólk, meðal annars Veganúar og Vegan festivali.

  • Stunda virka hagsmunagæslu og veita stjórnvöldum, stofnunum og fyrirtækjum aðhald.

  • Styðja við aukna nýsköpun og framboð á grænkerafæði og veita viðurkenningu fyrir það sem vel er gert.

  • Styrkja og styðja við vegan aðgerðarsinna á Íslandi.

   

  5. gr.

  Gildi félagsins eru: Fræðsla, jákvæðni, virðing og ábyrgð.

  Þau skulu í hávegum höfð í allri starfsemi samtakanna,
  bæði í innra starfi og út á við.

  6. gr.

  Félagsaðild er opin öllum sem vilja styðja við málstað félagsins.

  7. gr.

  Starfstímabil félagsins er almanaksárið.
  Á aðalfundi skal stjórn gera upp árangur liðins árs.
  Aðeins félagsmenn mega vera þáttakendur á aðalfundi.

  8. gr.

  Aðalfund skal halda eigi síðar en 1. nóvember ár hvert og skal boða til hans með minnst tveggja vikna fyrirvara með sannanlegum hætti.
  Aðalfundur er löglegur, sé rétt til hans boðað.
  Einfaldur meirihluta mættra félagsmanna ræður úrslitum mála.

  Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

  1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
  2. Skýrsla stjórnar lögð fram
  3. Reikningar lagðir fram til samþykktar
  4. Lagabreytingar
  5. Ákvörðun félagsgjalds
  6. Kosning stjórnar
  7. Önnur mál

  9. gr.

  Stjórn félagsins skal skipuð formanni, gjaldkera, ritara og að hámarki 3 meðstjórnendum sem kosnir eru á aðalfundi. Samtals eru því 6 aðilar í stjórn hverju sinni.


  Hver stjórnarmeðlimur er kosinn til tveggja ára. Kosið er um þrjú sæti í stjórn á hverjum aðalfundi.
   

  Til að bjóða sig fram í stjórn félagsins þarf félagsmaður að hafa átt aðild að og greitt félagsgjöld a.m.k. 30 dögum fyrir aðalfund.

  Formaður boðar til funda. Firmaritun er í höndum meirihluta stjórnar. Stjórn félagsins fer með málefni félagsins milli aðalfunda og hefur umsjón með málefnastarfi félagsins.

   

  Innan félagsins skulu starfræktir málefnahópar sem hver um sig vinnur að ákveðnu markmiði eða málefni félagsins. Stjórn gætir þess að starfsemi allra hópa samræmist tilgangi og markmiðum félagsins.

  Félagsmenn gera tillögu um hópa á hverjum aðalfundi. Fjöldi hópa og viðfangsefni þeirra getur breyst eftir aðstæðum. Á aðalfundi eru hópar samþykktir og formenn þeirra kosnir með atkvæðagreiðslu.

  Á aðalfundi bjóða félagsmenn fram krafta sína í málefnahópa og er þáttaka samþykkt eða henni hafnað með atvkæðagreiðslu.

  10. gr.

  Ákvörðun um félagsgjald er tekin á aðalfundi.

  11. gr.

  Rekstrarafgangi/hagnaði af starfsemi félagsins skal varið til verkefna sem styðja grundvallarmarkmið félagsins samkvæmt ákvörðun stjórnar.

  12. gr.

  Sé ákveðið að slíta félaginu skal boða tafarlaust til aðalfundar innan þriggja vikna þar sem kosið verður um slit félagsins.

  Ef starfsemi félagsins leggst niður skal boða til annars aðalfundar innan 3 vikna frá sliti félagsins og kjósa á honum hvert eignir félagsins fara.
  Atkvæðagreiðsla skal vera skrifleg.

  13. gr.

  Vantraustyfirlýsing á stjórn félagsins skal berast henni skriflega, undirrituð af minnst 20% félagsmanna sem hafa verið gildir félagsmenn í a.m.k. ár.
  Skal stjórn boða til félagsfundar innan 3 vikna.
   

  Vantraustyfirlýsing skoðast samþykkt ef félagsfundur er ályktunarhæfur og meira en 2./3 fundarmanna greiða atkvæði sitt með henni.
  Ef yfirlýsingin er samþykkt skal kjósa nýja stjórn eins og á aðalfundi.
  Atkvæðagreiðsla skal vera skrifleg.

  Lög þessi voru samþykkt á stofnfundi 4. maí 2013 með breytingum sem samþykktar voru á aðalfundi 8. nóvember 2018 og á aðalfundi 28. október 2021.